تبلیغات
سلطان کدهای جاوا - برخی از کدهای ویرایش متن
برخی از کدهای ویرایش متن

با سلام

به جرات می توان گفت مهم ترین رکنی که در سایت و وبلاگ باید مورد توجه قرار گیرد، متن و محتوای به کار رفته  در آن است. فونت، رنگ، اندازه، سبک، پاراگراف بندی و چیدمان متن، همه و همه مسائلی هستند که در زیبایی سایت یا وبلاگ تاثیر به سزایی دارند و در جذب بازدید کننده، موثر واقع می شوند.

نگارش مرورگر عمل می كند/نمی كند
7.0 Internet Explorer عمل می كند
3.0 Mozilla Firefox (beta) عمل می كند
9.0 Netscape عمل می كند

نظر یادتون نره

1- خوب در ابتدا چنین کدی داریم: 

<p>
فارسی را پاس بداریم
</p>


به جای عبارت فارسی را پاس بداریم متن مورد نظر خود را وارد نمایید.

خروجی کد بالا به شکل زیر است: 

.فارسی را پاس بداریم
 

2- حالا محل قرارگیری نوشته را مشخص می کنیم: 

<p align="right">
فارسی را پاس بداریم
</p>

شما باید به جای عبارت right یکی از مقادیر زیر را وارد نمایید:
right یعنی نوشته در سمت راست صفحه قرار گیرد؛
left یعنی نوشته در سمت چپ صفحه قرار گیرد؛
center یعنی نوشته در وسط صفحه قرار گیرد؛
justify 
یعنی نوشته با حالت بلوک در صفحه قرار گیرد؛

خروجی کد بالا به شکل زیر است:
 
.فارسی را پاس بداریم
 

 
3- حالا باید تعیین کنیم که طرز قرار گیری نوشته چپ به راست باشد یا راست به چپ 
 

<p align="right" dir="rtl">
فارسی را پاس بداریم
</p>

به جای rtl یکی از مقادیر زیر را وارد نمایید:
rtl: راست به چپ
ltr: چپ به راست

 خروجی کد بالا به شکل زیر است: (به محل قرار گیری نقطه توجه فرمایید)
 
فارسی را پاس بداریم.
 

 
4- حالا قلم، اندازه و رنگ نوشته را مشخص می نماییم.
 

<p align="right" dir="rtl">
<font face="Tahoma" size="4" color="#008000">
فارسی را پاس بداریم
</font>
</p>

 
به جای Tahoma قلم نوشته را بنویسید. در زیر چند نمونه قلم را مشاهده می فرمایید:
Arial
verdana
Times New Roman

به جای عدد 4 هم سایز نوشته را وارد نمایید. در زیر چند نمونه سایز را مشاهده می فرمایید:
سایز دو
سایز سه
سایز چهار
سایز پنج

به جای عبارت 008000# کد رنگ نوشته را وارد نمایید. (از اینجا می توانید کمک بگیرید)

خروجی کد بالا به شکل زیر است:
 
فارسی را پاس بداریم.
 

 
5- حالا برای نوشته پس زمینه تعیین می کنیم.
 

<p align="right" dir="rtl">
<font face="Tahoma" size="4" color="#008000">
<span style="background-color: #000000">
فارسی را پاس بداریم
</span>
</font>
</p>

 
به جای عبارت 000000# کد رنگ پس زمینه ی نوشته را وارد نمایید. (از اینجا می توانید کمک بگیرید)
خروجی کد بالا به شکل زیر است:
 
فارسی را پاس بداریم.
 


 

6- حالا در صورت نیاز، می توانیم نوشته را تو پر یا Bold كنیم. 

<p align="right" dir="rtl">
<font face="Tahoma" size="4" color="#008000">
<span style="background-color: #000000; font-weight:700">
فارسی را پاس بداریم
</span>
</font>
</p>

 
عدد 700 نشان دهنده ی عرض نوشته است كه عدد مناسبی نیز است.
خروجی کد بالا به شکل زیر است:
 
فارسی را پاس بداریم.
 


 

7- در صورت اختیار نیز می توانیم به نوشته كمی شیب دهیم و یك خط نیز زیر آن بكشیم 

<p align="right" dir="rtl">
<font face="Tahoma" size="4" color="#008000">
<span style="background-color: #000000; font-weight:700; font-style:italic; text-decoration:underline">
فارسی را پاس بداریم
</span>
</font>
</p>

 
عبارت font-style:italic برای كج كردن نوشته به كار می رود.
عبارت text-decoration:underline نیز برای كشیدن خط به زیر نوشته.
در صورت نیاز می توانید هر كدام از این عبارات را كه خواستید، از داخل كد حذف كنید.
خروجی کد بالا به شکل زیر است:
 
فارسی را پاس بداریم. 

 


در آینده آموزش های کامل تری در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
موفق باشید